Síň slávy

Karel Hartl - celoživotní práce
(*14. srpna 1924 v Blatné)

Karel Hartl

Karel Hartl je skutečným nestorem české kynologie. V loňském roce oslavil v plném zdraví již 95. narozeniny. Svého prvního psa dostal v sedmi letech a od té doby zůstal psům věrný celý život. Po druhé světové válce se stal policejním psovodem a po vzniku vojsk pohraniční stráže začal u armády působit jako vedoucí kynolog. Pan Karel Hartl stál u zrodu poválečné služební kynologie a měl na jejím budování významný podíl. Založil systém vojenských chovatelských stanic, které byly ve své době zdrojem nejkvalitnějších pracovních psů. Prováděl selekci kvalitních jedinců pro další chov a dovezl řadu špičkových plemeníků ze zahraničí. Přispěl ke zdokonalování systému výcviku s využitím nejnovějších poznatků o chování psů a sám se věnoval výzkumu v této oblasti. Nebýt tehdejší „železné opony“, byl by díky své vědecké práci celosvětově respektovanou osobností v oblasti fyziologie a etologie psů. Pan Karel Hartl je autorem několika knih o chovu a výcviku služebních plemen, které byly základním zdrojem znalostí pro celé generace československých kynologů. Další oblastí, kde měl naprosto zásadní podíl, je vyšlechtění našeho národního plemene československý vlčák. Karel Hartl byl u zrodu myšlenky toto plemeno začít šlechtit křížením německého ovčáka a vlka. Několik desítek let se podílel na jeho postupném šlechtění ať už jako vedoucí kynolog pohraniční stráže, předseda Klubu chovatelů československých vlčáků nebo jako praktický chovatel ve svých chovatelských stanicích Věrný a Z Polonin. Měl zcela zásadní podíl na tom, že byl československý vlčák v roce 1989 uznán ze strany FCI. Karel Hartl dodnes vlastní psa a přes požehnaný věk je stále nevyčerpatelným zdrojem kynologických znalostí.

Tomáš Procházka - štábní praporčík ( povýšen in memoriam )
(*19.12.1976 - + 22.10.2018 Herát, Afganistán )

Tomáš Procházka

Tomáš Procházka, mezi kamarády přezdívaný "Herbi" patřil k vůdčím osobnostem českého mondioringu. Nejen mezi přáteli byl vnímán jako pohodový, čestný a férový chlap, který nezkazil žádnou zábavu. Jeho nejtypičtějším rysem byla neskutečná pracovitost a tvrdost vůči sobě samému. V kynologii dosáhl mnoha úspěchů, z těch největších je možné jmenovat ty z roku 2015, kdy skončil na 4. místě na MS FMBB v kategorii 1 a vyhrál Mezinárodní mistrovství ČR v kategorii 2. Úspěšně a obětavě působil i jako figurant. Nevěnoval se ale pouze mondioringu. Psi doslova prostupovali celý jeho život, včetně zaměstnání. Tomáš byl vojákem působícím v Centru vojenské kynologie Chotyně a jako voják z povolání se se psy zúčastnil i několika zahraničních misí. Bohužel ta říjnová v Afghánistánu se mu stala i osudnou. Věříme, že do Síně slávy vstupuje člověk, který této kategorii dá do základu ty nejvyšší hodnoty, protože ty Tomáši, ať už ve své práci, při sportu či v osobním životě, si je ztělesňoval...".

Kontakt

Přejít na Facebook

Generální
partner
Další
partneři