Síň slávy

Tomáš Procházka - štábní praporčík ( povýšen in memoriam )
(*19.12.1976 - + 22.10.2018 Herát, Afganistán )

Tomáš Procházka

Tomáš Procházka, mezi kamarády přezdívaný "Herbi" patřil k vůdčím osobnostem českého mondioringu. Nejen mezi přáteli byl vnímán jako pohodový, čestný a férový chlap, který nezkazil žádnou zábavu. Jeho nejtypičtějším rysem byla neskutečná pracovitost a tvrdost vůči sobě samému. V kynologii dosáhl mnoha úspěchů, z těch největších je možné jmenovat ty z roku 2015, kdy skončil na 4. místě na MS FMBB v kategorii 1 a vyhrál Mezinárodní mistrovství ČR v kategorii 2. Úspěšně a obětavě působil i jako figurant. Nevěnoval se ale pouze mondioringu. Psi doslova prostupovali celý jeho život, včetně zaměstnání. Tomáš byl vojákem působícím v Centru vojenské kynologie Chotyně a jako voják z povolání se se psy zúčastnil i několika zahraničních misí. Bohužel ta říjnová v Afghánistánu se mu stala i osudnou. Věříme, že do Síně slávy vstupuje člověk, který této kategorii dá do základu ty nejvyšší hodnoty, protože ty Tomáši, ať už ve své práci, při sportu či v osobním životě, si je ztělesňoval...".

Kontakt

Přejít na Facebook

Generální
partner
Další
partneři